FANDOM


Mao Zedong and Wu Zhao (Civ2)

The Chinese are a playable Civilization in Civilization II.

Leaders: Mao-Tse Tung (male), Wu Zhao (female)

Capital: Beijing

Game Strategy Edit

Civilopedia Entry Edit

City-Names List Edit

1. Beijing

2. Shanghai

3. Canton

4. Nanking

5. Tsingtao

6. Xinjian

7. Chengdu

8. Hangchow

9. Tientsin

10. Tatung

11. Macao

12. Anyang

13. Shantung

14. Chinan

15. Kaifeng

16. Ningpo

17. Paoting

18.Yangchow

19. Shenyang

20. Qingdao

21. Wuchang

22. Chengsha

23. Fuzhou

24. Haikou

25. Kunming

26. Guiyang

27. Lanzhou

28. Taiyuan

29. Jinan

30. Lhasa

31. Harbin

32. Pyongyang

33. Jilin

34. Taipei

35. Weihai

36. Dalian

37. Hefei

38. Suzhou

39. Zhanjiang

40. Tongren

41. Chonqing

42. Xian

43. Yinchuan

44. Hengyang

45. Chengde

46. Lushun

47. Yantai

48. Tonghua

49. Fuyu

50. Linqing

51. Wuxi

52. Wenzhou

53. Kowloon

54. Taichung


Warrior (Civ6)This article is as basic as the Warrior! You can help the Civilization Wiki by upgrading it.

Civilization II Civilizations

AmericanAztecBabylonianCarthaginianCelticChineseEgyptianEnglishFrenchGermanGreekIndianJapaneseMongolPersianRomanRussianSpanishSiouxVikingZulu