FANDOM


Shaka and Shakala (Civ2)

The Zulus are a playable Civilization in Civilization II.

 • Color: Green
 • Capital: Zimbabwe
 • Leaders: Shaka (male) Shakala (fictional female)

Game Strategy Edit

Civilopedia Entry Edit

City-Names List Edit

 • Zimbabwe
 • Ulundi
 • Bapedi
 • Hlobane
 • Isandhlwana
 • Intombe
 • Mpondo
 • Ngome
 • Swazi
 • Tugela
 • Umtata
 • Umfolozi
 • Ibabanago
 • Isipezi
 • Amatikulu
 • Zunguin
 • Harare
 • Kwekwe
 • Bulawayo
 • Manzini
 • Ubombo
 • Ndumo
 • Hluhluwe
 • Mkuze
 • Kwazulu
 • Empangeni
 • Ixopo
 • Umzimvubu
 • Xhora
 • Qamata
 • Maputo
 • Eshowe
 • Mqanduli
 • Mmabatho
 • Zitundo
 • Xai-Xai
 • Gaborone
 • Maxixe
 • Inhambane
 • Jangamo
 • Chiredzi
 • Masvingo
 • Gweru
 • Mbalabala
 • Hwange
 • Lusaka
 • Mutoko
 • Lilongwe
 • Mapai
 • Xinavane
 • Inhassoro
 • Chibabava

Warrior (Civ6)This article is as basic as the Warrior! You can help the Civilization Wiki by upgrading it.

Civilization II Civilizations

AmericanAztecBabylonianCarthaginianCelticChineseEgyptianEnglishFrenchGermanGreekIndianJapaneseMongolPersianRomanRussianSpanishSiouxVikingZulu